Kinnisvarafirmade liit: üüritulu tulumaks võiks olla madalam

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu hinnangul võiks riik elamispindade üürituru läbipaistvuse suurendamiseks ja konkurentsi tekitamiseks kaaluda eluruumi üürile andvate isikute tulumaksusoodustust.

Kinnisvarafirmade liidu tegevdirektor Tõnis Rüütel kirjutab Eesti Päevalehe arvamusloos, et osa buumi ajal soetatud korterite omanikke on dilemma ees, kas müüa korter või anda see üürile. Kui tasuda üüritulult seaduskuulekalt üldkehtivas määras 21 protsenti tulumaksu, siis kipub korteri müük tema sõnul olema tasuvam.

Rüütel märgib, et praegu käib eluruumide üürileandmine suures osas läbipaistmatu eraisikult-eraisikule-ärina. Läbipaistmatus tähendab tema sõnul nõrku või puuduvaid üürilepinguid, ebakindlust nii üürileandja kui üürniku jaoks ja ebaausat maksudega manööverdamist.

Maksustamise mõttes hallis tsoonis olev üürisektor annab Rüütli hinnangul olulise konkurentsieelise makse mittemaksvatele üürileandjatele. Tulumaksusoodustuse puhul oleks paremas seisus üürileandja, kes on valmis sõlmima korrektseid üürilepinguid ning üüriraha pangakontode kaudu liigutama, kirjutab ta.

Rüütli hinnangul võimaldab maksusoodustus tuua üüripakkumisse uusi kortereid ja laiendab nii üürisektorit.

Kinnisvarafirmade liidu juhi sõnul elab Eestis üürikorteris praegu hinnanguliselt 15 protsenti inimestest, üürnike osakaal võiks aga ulatuda 25–35 protsendini. “Laiem üürituru osakaal võimaldaks inimestele paremat eluruumivalikut ja suurendaks tööjõu mobiilsust,” märgib ta. Ta lisab, et see hoiaks ka hinnad stabiilsed.

Selleks, et üürimisest saadud tulu hakataks seadusekohaselt deklareerima, tuleks Rüütli sõnul muuta tulumaksuseadus üürileandja jaoks sõbralikumaks muuta.

Ta selgitab, et üks võimalus selleks on teha seadusesse muudatused, mis võimaldaksid eraisikutel kinnisvara üürimisest saadud tulusid deklareerides kuludokumentide põhjal arvestada ka väljaüüritava kinnisvaraga seotud kulusid, nagu näiteks maamaks, remondifond. Nii loodaks tema hinnangul eeldused, et riigile hakkaks maksu laekuma.

Liidu pakutud alternatiiv eelpoolnimetatud lahendusele on maksustada kinnisvara üürimisest saadud tulusid madalama maksumääraga, näiteks määraga 10 protsenti. “Selle lahenduse puhul võetaks eelduslikke kulusid arvesse, aga ära jääks keeruline kontrollimenetlus,” kirjutab Rüütel.

Peale kinnisvarafirmade liidu toetavad Rüütli sõnul tulumaksusoodustuse ettepanekut ka omanike keskliit ja maksumaksjate liit. Ta märgib, et seni pole majandusministeeriumi ega rahandusministeeriumi poole pöördumine selles küsimuses vilja kandnud.

Allikas: BNS

Category(s): Kinnisvara
Tags: ,

Comments are closed.